ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 16
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 19
คำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 10
หลักสูตรโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 60
แผนพัฒนาโรงเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 38
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 83
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 167
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 109
ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 88
กรณีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 87
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 90
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 82
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 84
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 193
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 1578
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 1840
แผนเพิ่มเวลารู้4 83
แผนเพิ่มเวลารู้3 87
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 164
แผนเพิ่มเวลารู้ 83
แผนการสอนลดเวาลเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 346
แผนการสอนลดเวาลเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 447
ปกแผน Word Document ขนาดไฟล์ 29.9 KB 85
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 181.09 KB 83
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 84
ตัวอย่างแผน ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 898 KB 317
ตัวอ่างแผนหุ่นยนต์ ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1004.44 KB 98
การออกแบบกิจกิจลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 91
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 134
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 163.99 KB 123
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2-59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.71 KB 88
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 89
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 86
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010357) Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 84
ใบมอบตัวนักเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 91
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 95
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 20.78 KB 83
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 466
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 84
แบบคำร้องขอลาออกเพื่อประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 97