ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 6
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 20
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 26
คำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 15
หลักสูตรโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 69
แผนพัฒนาโรงเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 48
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 89
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 192
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 114
ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 93
กรณีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 92
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 95
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 87
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 90
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 198
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 1624
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 1977
แผนเพิ่มเวลารู้4 88
แผนเพิ่มเวลารู้3 93
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 168
แผนเพิ่มเวลารู้ 87
แผนการสอนลดเวาลเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 399
แผนการสอนลดเวาลเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 453
ปกแผน Word Document ขนาดไฟล์ 29.9 KB 91
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 181.09 KB 89
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 88
ตัวอย่างแผน ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 898 KB 323
ตัวอ่างแผนหุ่นยนต์ ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1004.44 KB 102
การออกแบบกิจกิจลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 98
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 140
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 163.99 KB 132
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2-59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.71 KB 92
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 94
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 91
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010357) Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 88
ใบมอบตัวนักเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 96
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 100
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 20.78 KB 88
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 474
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 89
แบบคำร้องขอลาออกเพื่อประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 105