ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 47
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 60
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 62
ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 45
กรณีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 45
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 42
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 45
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 48
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 168
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 130
แผนเพิ่มเวลารู้4 43
แผนเพิ่มเวลารู้3 44
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 57
แผนเพิ่มเวลารู้ 43
แผนการสอนลดเวาลเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 53
แผนการสอนลดเวาลเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 80
ปกแผน Word Document ขนาดไฟล์ 29.9 KB 42
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 181.09 KB 44
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 42
ตัวอย่างแผน ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 898 KB 52
ตัวอ่างแผนหุ่นยนต์ ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1004.44 KB 45
การออกแบบกิจกิจลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 40
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 74
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 163.99 KB 80
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2-59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.71 KB 50
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 52
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 46
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010357) Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 46
ใบมอบตัวนักเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 49
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 20.78 KB 44
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 85
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 46
แบบคำร้องขอลาออกเพื่อประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 49