ภาพกิจกรรม
อบรมครู นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวาริชวิทยา ได้ดำเนินการ โรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนา ครู นักเรียนให้มีคุณธรรม บรรลุตามเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ความรับผิดชอบ ความสุภาพ ความมีวินัย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,10:07   อ่าน 203 ครั้ง