การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.9 MB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.27 MB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-6   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.66 MB