ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมถวายความอาลัย
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ร่วมแปรอักษร แสดงความอาลัย
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2559,13:40   อ่าน 409 ครั้ง