ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 2) 29 ต.ค. 63
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน (อ่าน 555) 24 ส.ค. 59
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ (อ่าน 589) 24 ส.ค. 59