ถาม-ตอบ (Q&A)
นักเรียนมีเทคนิคการอ่านหนังสืออย่างไรครับที่ จะไม่ง่วงในขณะอ่านหนังสือครับ
โพสโดย
จูเนียร์
junior25188@gmail.com

<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
<span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">1. อ่านเมื่อร่างกายพร้อม</span></span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />
<span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ไม่ฝืนตัวเอง ไม่อ่านขณะง่วง เพราะจะทำให้เราอ่านไม่รู้เรื่องและไม่จำนั่นเอง</span></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
<span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">2. สภาพแวดล้อมต้องพร้อม</span></span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />
<span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ไม่มีสิ่งรบกวนให้เสียสมาธิ เช่น ปิดโทรศัพท์มือถือ ปิดโทรทัศน์ เพราะหากทำหลายอย่างพร้อมกันจะทำให้ประสิทธิภาพของการจดจำเนื้อหาลดลง</span></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
<span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">3. สรุปเรื่องที่อ่าน แล้วจำเป็นรูปภาพ</span></span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />
<span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ปกติแล้วมนุษย์จะจำเรื่องราวทั้งหมดเป็นรูปภาพ หลายๆ วิชาที่ไม่มีรูปภาพประกอบทำให้เราอ่านแล้วไม่สามารถจินตาการ หรือจดจำได้ ให้เพื่อนๆ สรุปเรื่องที่เราอ่านแล้ว นำมาทำเป็น My map เพื่อเชื่อมโยงในส่วนที่สัมพันธ์กัน และวาดให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง จะทำให้จำได้แม่นขึ้น</span></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
<span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">4. แยกเป็นหมวดหมู่</span></span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />
<span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">ให้จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ชีทเรียนต่างๆ สำหรับแต่ละวิชาแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ เพื่อเวลาที่เราอ่านวิชานี้เสร็จ เราจะได้หยิบ วิชาถัดไปมาอ่านได้ทันที</span></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
 </p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
<span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 700;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">5. เน้นตะลุยโจทย์ให้เยอะไว้</span></span><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />
<span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">พยายามหาข้อสอบย้อนหลังมาทำให้ได้มากที่สุด เพราะการตะลุยโจทย์จะทำให้เราจำได้ง่ายกว่าการอ่านเนื้อหา</span></p>
<p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(133, 134, 140); font-family: Sarabun, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px;">
 </p>
โพสโดย : จูเนียร์
IP : 125.24.93.244
โพสเมื่อวันที่ : 07 ก.ย. 2565,14:32 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :