รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวาริชวิทยา
ม. 11   ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
เบอร์โทรศัพท์ 042-090448 เบอร์แฟกส์ 042-090448
Email : warichwit742505@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :