รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวาริชวิทยา
ม. 11   ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
เบอร์โทรศัพท์ 042-742505
Email : maungthai_pala@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :