กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธวัชชัย ไชยปัญหา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : tingly155@gmail.com

ปริญญาภรณ์ สาระสังข์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : Smparinyamai37@hotmail.com