กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาศรี โคตะมา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น