ประวัติ สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

                                                                      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

       องค์ประกอบของสัญลักษณ์
 
        เสมา  หมายถึงครูผู้สั่งสอน  แหล่งพลังปัญญาดีมีมากหลาย  สั่งสอนศิษย์ชั่วมั่วอบาย เพื่อกลับกลายเป็นคนดีศรีสังคม
 
         ธรรมจักร คือหลักพระศาสนา  พระสัมมาผู้รู้แจ้งทุกแห่งหน  ผู้ชี้ทางสว่างกลางกมล 
เพื่อเตือนตนรู้ชั่วดีวิถีทาง
 
         หนังสือ คือวิชาการงานทั้งหลาย  ศิษย์หญิงชายต้องร่ำเรียนเพียรฝึกฝน  เร่งศึกษา       
ให้รอบรู้คู่กายตน  เพื่อเป็นคนมีคุณค่ายำเกรง
 
          คบเพลิง คือบ่อเกิดกำเนิดแสง  ที่ร้อนแรงส่องสว่างกลางเวหน  เปรียบปัญญาขจัดมืดใน
  กมล เพื่อได้ยลแสงสว่างทางเจริญ
 

            ประวัติโรงเรียนวาริชวิทยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนวาริชวิทยา เดิมเป็นสาขาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2537 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนเพื่อกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่ตำบลวาริชภูมิตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน ปีการศึกษา 2537 รับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้อง 97 คน มีนายวีรยุทธ สัตถาผล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน โรงเรียนสาขา มีครู อาจารย์ จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ไปช่วยปฏิบัติการสอนประจำ จำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาภูแฉะเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 และกำหนดชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวาริชวิทยา”

ที่ตั้งและขนาด โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ 25850 สน 259 ในความครอบครองทำประโยชน์ของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายของอำเภอวาริชภูมิและได้ถูกยุบรวมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ที่ตั้งอยู่ในเขต เชื่อมต่อของหมู่บ้านภูแฉะ หมู่ 11 และบ้านดงน้อย หมู่ 15 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ทางด้านทิศเหนือติดกับทางหลวงแผ่นดิน ฝั่งตรงข้าม เป็นวัดอารามแสงอรุณบ้านภูแฉะ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชนและที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียนประถมศึกษา ทิศตะวันตก ติดกับถนนหมู่บ้านดงน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อยู่ห่างจากตัวอำเภอวาริชภูมิ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 74 กิโลเมตร โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ใกล้ที่สุดคือโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อยู่ห่าง 7 กิโลเมตร โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษ

ประวัติโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB