สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 
       สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

 

             

 

       องค์ประกอบของสัญลักษณ์

        เสมา                  หมายถึงครูผู้สั่งสอน  แหล่งพลังปัญญาดีมีมากหลาย  สั่งสอนศิษย์ชั่วมั่วอบาย 

                                     เพื่อกลับกลายเป็นคนดีศรีสังคม

         ธรรมจักร       คือหลักพระศาสนา  พระสัมมาผู้รู้แจ้งทุกแห่งหน  ผู้ชี้ทางสว่างกลางกมล 

เพื่อเตือนตนรู้ชั่วดีวิถีทาง

         หนังสือ    คือวิชาการงานทั้งหลาย  ศิษย์หญิงชายต้องร่ำเรียนเพียรฝึกฝน  เร่งศึกษา       

ให้รอบรู้คู่กายตน  เพื่อเป็นคนมีคุณค่ายำเกรง

          คบเพลิง    คือบ่อเกิดกำเนิดแสง  ที่ร้อนแรงส่องสว่างกลางเวหน  เปรียบปัญญาขจัดมืดใน

  กมล เพื่อได้ยลแสงสว่างทางเจริญ