ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 2) 29 ต.ค. 63
ร่วมยินดีกับโรงเรียนวาริชวิทยา ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา สำนักง (อ่าน 1) 15 ต.ค. 63
รางวัลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค นักเรียนนักศึกษาประจำปี2563 ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส #นักกีฬาเทเบิล (อ่าน 4) 29 ก.ย. 63
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA (อ่าน 8) 14 ก.ย. 63
กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวาริชวิทยา (อ่าน 5) 14 ก.ย. 63
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 16 ก.ค.2563 (อ่าน 3) 15 ก.ค. 63
ท่านผู้อำนวยการเมืองไทย ผลาจันทร์ ให้ความมั่นใจ ความพร้อมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (อ่าน 6) 01 ก.ค. 63
ขอบคุณสาธารณสุขอำเภอและคณะ มาให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 2) 29 มิ.ย. 63
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 (อ่าน 5) 26 มิ.ย. 63
นักเรียนประเมินความพร้อมในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 5) 17 มิ.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5) 16 มิ.ย. 63
ดาว์โหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 9) 17 พ.ค. 63
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) (อ่าน 11) 09 พ.ค. 63
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกั (อ่าน 6) 09 พ.ค. 63
แจ้งเพื่อทราบ งดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศีกษา 26-27 มีนาคม 2563 โรงเรียนจะมีการทำบุญโรงเรียน หลังจากสิ้ (อ่าน 13) 24 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา2563 ระบบออนไลน์ (อ่าน 13) 20 มี.ค. 63
ประกาศเรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่มีกำหนด จนกว (อ่าน 142) 18 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ป (อ่าน 17) 16 มี.ค. 63
ด่วน!!! นักเรียนที่สนใจสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ อบรมที่โรงเรียนวาริชวิทยา ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 รั (อ่าน 12) 11 มี.ค. 63
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562 ประธานในพิธีผู้อำนวยการเมืองไทย ผลาจันทร์ คณะครู ผู้ปกครอง (อ่าน 4) 04 มี.ค. 63
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนวาริชวิทยา ปลูกกะหลํ่าปีไร้สาร (อ่าน 2) 04 มี.ค. 63
พิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ถวายราชสดุดี เดินทางไกล ชุมนุมรอบกองไฟ โดยท่านผู้อำนวยการเมืองไทย ผลา (อ่าน 6) 13 ก.พ. 63
โรงเรียนวาริชวิทยาเป็นสนามสอบระดับชาติ สทศ. N-NET ในวันที่9 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 10) 09 ก.พ. 63
ออกแนะแนวป.6เข้าศึกษาต่อ ม.1 โชว์ทักษะทางดนตรีอีกหนึ่งทางเลือกใครสนใจเรียนดนตรีที่นี่ วาริชวิทยา การ (อ่าน 10) 09 ก.พ. 63
ออกแนะแนวป.6เข้าศึกษาต่อ ม.1 โชว์ทักษะทางดนตรีอีกหนึ่งทางเลือกใครสนใจเรียนดนตรีที่นี่ วาริชวิทยา การ (อ่าน 8) 09 ก.พ. 63
นำเสนอวิดีทัศน์โรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2563 (อ่าน 2) 03 ก.พ. 63
โรงเรียนวาริชวิทยา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณร้านบุญเจริญหลังคาเหล็ก มอบวัสดุก่อสร้างศาลา (อ่าน 7) 31 ม.ค. 63
ท่านผู้อำนวยการเมืองไทย ผลาจันทร์อบรมและพบปะนักเรียนทุกสัปดาห์ (อ่าน 2) 31 ม.ค. 63
ผู้อำนวยการเมืองไทย ผลาจันทร์ มอบเกียรติบัตร ให้คณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรี (อ่าน 98) 14 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องดนตรี ในวันท (อ่าน 56) 14 ม.ค. 63