กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกีรติ คุณทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : nongsax1@gmail.com