กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกฤติกา คุณทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : Khunhaiho113@gmail.com