ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับรูปแบบการสอน On Site เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น - อ้างถึงหนังสือ สพม.สน. ที่ ศธ 04337/4170 ลว 30 มิ.ย.64 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) - และเนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคไว
แจ้งประชาสัมพันธ์
การปรับรูปแบบการสอน On Site เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น
- อ้างถึงหนังสือ สพม.สน. ที่ ศธ 04337/4170 ลว 30 มิ.ย.64 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
- และเนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
และในเขตอำเภอวาริชภูมิ ยังมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และเป็นที่น่ากังวล 
สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดแพร่เชื้อฯ มาสู่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
- ผู้บริหารโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานโรงเรียนวาริชวิทยา จึงมีมติให้ปรับรูปแบบการสอน
On-Sit ในโรงเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น การสอนแบบ On-line เป็นต้น
นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 7 วันทำการ
(ในช่วงวันทำการดังกล่าว ให้ครูมาปฏฺิบัติราชการที่โรงเรียนตามปกติ)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 242 ครั้ง