ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564
วันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนวาริชวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 228 ครั้ง