ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 37/2564 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ทั้งในระบบและนอกระบบ งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) โดยใช้รูปแบบอื่น คือ ON-AIR ,ON DEMAND, ON LINE, ON HAND หรือรูปแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสม และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวม
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 222 ครั้ง