ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 27-28 ธีนวาคม 2560 (อ่าน 212) 27 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (อ่าน 233) 11 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 270) 06 มี.ค. 60
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนวาริชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 285) 28 ก.พ. 60
แนะแนวเรียนต่อ ม.1 จากโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนวาริชวิทยา (อ่าน 280) 28 ก.พ. 60
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับเกียรติบัตรการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ (อ่าน 264) 28 ก.พ. 60
ได้รับเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รายการ (อ่าน 283) 14 ธ.ค. 59
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หนองคาย บึงกาฬ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 (อ่าน 306) 09 ธ.ค. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 319) 22 พ.ย. 59
โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมถวายความอาลัย (อ่าน 332) 11 พ.ย. 59
ร่วมงานวันปิยะมหาราช อำเภอวาริชภูมิ 23 ตุลาคม 2559 (อ่าน 269) 23 ต.ค. 59
โครงการเข้าค่ายอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 363) 28 ก.ย. 59
ติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร (อ่าน 190) 01 ก.ย. 59
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวาริชวิทยา (อ่าน 240) 26 ส.ค. 59
ข้อมูลผลโอเน็ตนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา O-NET ม.6 ปี 2558 (อ่าน 188) 24 ส.ค. 59
ข้อมูลผลโอเน็ตนักเรียน โรงเรียนวาริชวิทยา O-NET ม.3 ปี 2558 (อ่าน 186) 24 ส.ค. 59
ผลสอบ O-NET ตาม ข่าวสารจาก สทศ ฉบับที่ 57 ประจำเดือนมีนาคม -เมษายน 2559 (อ่าน 190) 24 ส.ค. 59
ยินดีต้อนรับคณะกรรมกรรมประเมินกิจกรรมแนะแนวโรงเรียน 24 สิงหาคม 2559 (อ่าน 184) 24 ส.ค. 59
คณะกรรมประเมินลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม.23 (อ่าน 189) 18 ส.ค. 59
โรงเรียนวาริชวิทยา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 290) 17 ส.ค. 59