ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17ปี (หญิงคู่)
ชื่อนักเรียน : นางสาวกมลชนก ฝ่ายขันธ์ และนางสาวขวัญฤทัย สุริพัฒน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:05   อ่าน 200 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17ปี (ชายคู่)
ชื่อนักเรียน : นายภูวนัย รัตนไตรย์ และนายเอกราช ทาระขันธ์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:03   อ่าน 193 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17ปี(หญิง)
ชื่อนักเรียน : นางสาวขวัญฤทัย สุริพัฒน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:02   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี(ชาย)
ชื่อนักเรียน : นายภูวนัย รัตนไตรย์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:00   อ่าน 196 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี(ชาย)
ชื่อนักเรียน : ด.ช สุภกิณห์ เหมะธุลิน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,08:58   อ่าน 176 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ สพม23 โซน 2
ชื่อนักเรียน : ผลงาน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,10:16   อ่าน 541 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ธรรมชั้นตรี โท เอก
ชื่อนักเรียน : นักเรียนวาริชวิทยา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,09:50   อ่าน 680 ครั้ง