ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีวันลา ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ สัตถาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,15:40  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : suriyawut nasawang
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:43  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:30  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:26  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดีเด่นระดับประเทศครูผู้ใช้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางพลับพลึง พรหมจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:21  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธิพร อ่อนประทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,11:17  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีวันลา ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ สัตถาผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,10:48  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่นในการส่งเสริมภาวะผู้นำทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : ภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,10:16  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..